Täsin matematikanyň syrlary

Awtor: Kömekow B
Neşirýat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy
Bölüm:
Sahypa: 72 sahypa
Formaty: .pdf
Göwrümi: 1,00 MB
Tags: Ýokary okuw jaý

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Maýa Ödäýewa 07 Jul, 2021
Men siziň täsin matematikanyň syrlary diýen kitabyňyzy aldym we ondan ýerlikli peýdalandym matematikadan bäsleşik geçirenimde, şanly senelere bagyşlanan diwarlyklarda pikirlenmän meseleleri, okuwçylara hödürleýärin. Bu bolsa okuwçylarda gyzyklanma döreýär. Mundan başgada hepdelikde günüň sowgatly soraglary bölüminden ulanýaryn.
Kuwwat 23 Jun, 2020
kitap ucin kop kop sagbolun!!!