Maglumatlar

Maglumatlar

Ýakyn wagtda Maglumatlar bölüm barada gysga maglumat web sahypamyza goşular.
Jemi 82 kitap tapyldy
Ýokary okuw jaýlaryna kabul edilmeli talyp sany (Kwota)-2023 ýyl
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI Hünä rm enleri tayýarlamag yň ug ry we...
Köp soralýan soraglar
Sorag: Resminamalary welaýatlarda haýsy mekdebe tabşyrmaly? Jogap: Resminamalary...
Welaýatlarda we Aşgabat şäherinde Resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek ýerleri barada maglumat
Aşgabat şäherinde we welaýatlarda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine resmi iş...
DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!
Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2023-nji ýylda okuwa girmäge...
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Halkara gatnaşyklary instituty
TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY...
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
MYRAT GARRYÝEW ADYNDAKY TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI 2023/2024-nji...
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti
HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty
DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY 2023/2024-nji okuw...
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersiteti
ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI 2023/2024-nji okuw ýyly...
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI 2023/2024-nji...
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty
TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty
SEÝITNAZAR SEÝDI ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET MUGALLYMÇYLYK INSTITUTY 2023/2024-nji okuw...
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty
TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty
TÜRKMENISTANYŇ TELEKOMMUNIKASIÝALAR WE INFORMATIKA INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly...
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport instituty
TÜRKMEN DÖWLET BEDENTERBIÝE WE SPORT INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmen döwlet medeniýet instituty
TÜRKMEN DÖWLET MEDENIÝET INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy...
Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary instituty
TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY 2023/2024-nji okuw...
Türkmen döwlet maliýe instituty
TÜRKMEN DÖWLET MALIÝE INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin bakalawr maksatnamasy...
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ENERGETIKA INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmen oba hojalyk instituty (Daşoguz welaýaty)
TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen...
Aman Kekilow adyndaky mugallymçylyk mekdebi
AMAN KEKILOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasy
MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...
Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi
BERDIMUHAMET ANNAÝEW ADYNDAKY ARKADAG ŞÄHER MUGALLYMÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI...
Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi
SAÇLY DURSUNOWA ADYNDAKY ARKADAG ŞÄHER LUKMANÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI...
Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebi
SAHY JEPBAROW ADYNDAKY ARKADAG ŞÄHER ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly...
Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy
ABA ANNAÝEW ADYNDAKY HALKARA ATÇYLYK AKADEMIÝASY 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Beki Seýtäkow adyndaky mugallymçylyk mekdebi
BEKI SEÝTÄKOW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebi
BALKAN LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Türkmenabat lukmançylyk orta okuw mekdebi
TÜRKMENABAT LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Mary lukmançylyk orta okuw mekdebi
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY MARY LUKMANÇYLYK ORTA OKUW MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin...
Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi
MAÝA KULYÝEWA ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI KONSERWATORIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY DAŇATAR ÖWEZOW...
Türkmen döwlet ýörite çeperçilik mekdebi
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET ÇEPERÇILIK AKADEMIÝASYNYŇ ÝANYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET ÝÖRITE...
Ahal welaýat ýörite sungat mekdebi
AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI 2023/2024-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler...
Sahypadaky kitap sany: