7 Informatika Soragnama

Awtor: -
Neşirýat:
Bölüm:
Sahypa: 3 sahypa
Formaty: .PDF
Göwrümi: 0,35 MB
Çeşme: Milli Bilim Instituty
Tags: Mekdep

Türkmenistanyň umumybilim berýän mekdepleriniň

VII synplarynda 2023-2024-nji okuw ýylynda

synpdan-synpa geçiriş synagy üçin Informatika dersinden

soragnamalar

 

1-nji soragnama

1.  Algoritmleri ýazmagyň programma usuly.

2.  Kompýuteriň düzümi.

3.  Amaly ýumuş: Surat döretmek (Grafiki ýönekeýler we reňk bilen işlemek).

 

2-nji soragnama

1.  Suratyň parçasy.

2.  Tekst redaktor barada düşünje.

3.  Amaly ýumuş: Algoritmi  programma usulynda ýazmak.

 

3-nji soragnama

1.  Internet torunda howpsuzlyk.                                                              .

2.  Formulalar boýunça hasaplamalary özünde saklaýan ýönekeý algoritmleri düzmek.

3.  Amaly ýumuş: Surat bilen işlemek (obýekti süýndürmek we ýapgytlandyrmak).

 

4-nji soragnama

1.  Teksti girizmek we redaktirlemek.

2.  Informasiýany işlemekde  tehniki serişdeleriň ulanylyşy. 

3.  Amaly ýumuş: Formula  boýunça hasaplamalary özünde saklaýan  algoritmleri düzmek.

 

5-nji soragnama

1.  Informasiýa we onuň jemgyýetdäki orny barada düşünje.

2.   Iş stoly, Meseleler paneli.

3.  Amaly ýumuş: Berlen meseläniň çözüliş algoritmini blok-shema görnüşinde ýazmak.

 

6-njy soragnama

1.  Simwollary  we  abzaslary formatlaşdyrmak.

2.  Şahalanma algoritmleri.

3.  Amaly ýumuş: Berlen meseläniň çözüliş algoritmini söz arkaly teswirleme usulynda ýazmak.

 

7-nji soragnama

1.  Operasion sistema barada düşünje.

2.  Tekste şekilleri  we  tablisalary  goýmak

3.  Amaly ýumuş: Blok-shemalardan peýdalanyp algoritm düzmek.

 

8-nji soragnama

1.  Brauzer. Brauzeriň interfeýsiniň elementleri.

2.  Şekilleri döretmek we redaktirlemek.                                                   

3.  Amaly ýumuş: Berlen teksti formatlaşdyrmak.

9-njy soragnama

1.  Paint.net  grafiki redaktorynyň  interfeýsiniň elementleri.

2.  Operasion sistema barada düşünje.

3.  Amaly ýumuş: Salgysy we giňeltmesi baýunça faýly gözlemek.

 

10-nji soragnama

1.  Şekili saklamak we ýüklemek.                                                               

2.  Programmalaşdyrma  dili  barada  düşünje.                                            

3.  Amaly ýumuş: Teksti ýazmak we redaktirlemek.

 

11-nji soragnama

1.   Algoritm barada düşünje.

2.  Kompýuteriň programma üpjünçiligi barada düşünje.

3.  Amaly ýumuş: Faýldan şekili ýüklemek we ony redaktirlemek.

 

12-nji soragnama

1.  Algoritmleri ýerine ýetirijiler.

2.  Informasiýanyň ölçeg birlikleri.  

3.  Amaly ýumuş:  Teksti taýýarlamak we ony printerde çap etmek.

 

13-nji soragnama

1.  Internet tory barada düşünje.

2.  Şahalanma algoritmleri.

3.  Amaly ýumuş: Tekst redaktorynda dürli görnüşli algoritmleriň blok shemalaryny şekillendirmek.

 

14-nji soragnama

1.  Çyzgy  çyzyjy  ýerine  ýetiriji.

2.  Şekilleri döretmek we redaktirlemek.

3.   Amaly ýumuş: Teksti ýazmak,  çapa taýýarlamak we çap etmek.

 

15-nji soragnama

1.  Tekstiň parçalary bilen işlemek.

2.  Şekili saklamak we ýüklemek.

3.  Amaly ýumuş: Berlen aralykdaky natural sanlaryň jemini tapmaklygyň algoritmini programma usulynda ýazmak.

16-njy soragnama

1.  Programmalaşdyrma dili (Pascal ABC).

2.  Grafiki redaktoryň gurallary.

3.  Amaly ýumuş: Berlen teksti ýazmak we redaktirlemek.

 

17-nji soragnama

1.  Informatika barada düşünje.

2.  Kömekçi algoritmlerden peýdalanmak.

3.  Amaly ýumuş: Suraty döretmek we redaktirlemek.

 

18-nji soragnama

1.  Algoritmleri ýazmagyň söz arkaly teswirleme usuly.

2.  Tekstiň parçalary bilen işlemek.

3.  Amaly ýumuş: Informasiýanyň birlikleri bilen işlemek.

 

19-njy soragnama

1.  Çyzgy  çyzyjy  ýerine  ýetiriji üçin algoritmleri düzmek.

2.  Rastr şekiller barada düşünje.

3.  Amaly ýumuş: Berlen arifmetiki aňlatmanyň bahasyny hasaplamagyň algoritmini ýazmak.

 

20-nji soragnama

1.   Gaýtalanma algoritmleri.

2.  Grafiki redaktoryň gurallary.

3.  Amaly ýumuş: Informasiýanyň möçberini hasaplamak.

 

21-nji soragnama

1.  Web-sahypa, web-saýt we saýtyň salgysy barada düşünje.

2.  Simwollary formatlaşdyrmak.

3.  Amaly ýumuş: Surat bilen işlemek (suratyň ölçeglerini üýtgetmek).

 

22-nji soragnama

1.  Suratyň parçasy.

2.  Tekst redaktor barada düşünje.

3.  Amaly ýumuş: Algoritmi  programma usulynda ýazmak.

 

23-nji soragnama

1.  Çyzykly algoritmler.

2.  Resminamany çap etmek.

3.  Amaly ýumuş: Surat parçalary bilen işlemek.

 

24-nji soragnama

1.  Informasiýanyň ölçeg birlikleri.                                                                     

2.  Paint.net  grafiki redaktorynyň  interfeýsiniň elementleri.                     

3.  Amaly ýumuş: Teksti ýazmak we redaktirlemek.

 

25-nji soragnama

1.  Algoritmleri ýazmagyň usullary.

2.  Rastr grafiki redaktor.

3.  Amaly ýumuş: Ýerine ýetiriji üçin programma düzmek.

 

 

 

Türkmenistanyň Bilim ministrligi.

Türkmenistanyň Milli bilim instituty.

 

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 26 Apr, 2020
Ekzamen taýýar jogaplary almak üçin:
+99363 84 29 79 -IMO-dan ýazyň