Ýokary okuw jaýlaryna kabul edilmeli talyp sany we Resminama tabşyran dalaşgär sany

Ýokary okuw jaýlaryna kabul edilmeli talyp sany we Resminama tabşyran dalaşgär sany

Awtor: -
Neşirýat: -
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .PDF
Tags: -

MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI

(12.07.2021-24.07.2021)

 

Hünärmenleri tayýarlamagugry we hünärleri

2021-nji ýyl üçin meýilnama

Şol sanda:

AH

BN

DZ

LB

MR

AG

 

Hemmesi

1822

349

234

303

212

308

416

tabşyrany

6062

1130

706

1313

807

1285

802

I. Býujet (Stipendiýa) esasda HÜNARMEN taýýarlamak:

 

Hemmesi

992

204

141

150

61

153

283

tabşyrany

3147

644

457

651

204

665

526

1

Matematika we mehanika

155

 

 

 

 

 

40 

 

tabşyrany

321

66

50

72

24

  61

48

2

Fizika we astranomiýa

125

 

 

 

 

 

32 

 

tabşyrany

268

53

46

51

18

71

29

3

Informatika we hasaplaýyş tehnikasy

25

 

 

 

 

 

 

tabşyrany

69

17

10

10

6

6

20

4

Biologiýa ylymlary

75

 

 

 

 

 

 22

 

tabşyrany

212

49

50

41

0

46

26

5

Himiýa

75

 

 

 

 

 

 19

 

tabşyrany

189

40

35

39

0

37

38

6

Ýer öwreniş ylymlary

61

 

 

 

 

 

 16

 

tabşyrany

275

57

38

67

14

58

41

7

Psihologiýa ylymlary

25

 

 

 

 

 

 

tabşyrany

94

17

16

23

9

17

12

8

Taryh we arheologiýa

70

 

 

 

 

 

 20

 

tabşyrany

361

87

62

  89

12

63

48

9

Filosofiýa, etika  we din öwreniş

8

 

 

 

 

 

 3

 

tabşyrany

26

4

1

8

2

4

7

10

Ylahyýet

10

 

 

 

 

 

 2

 

tabşyrany

50

13

4

6

9

12

6

11

Syýasat ylymlary we sebit öwreniş

23

 

 

 

 

 

 8

 

tabşyrany

 74

11

8

13

9

18

15

12

Dil bilimi we edebiýaty

250

 

 

 

 

 

 84

 

tabşyrany

783

153

103

166

29

171

161

13

Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri we maglumat-kitaphana işi

10

 

 

 

 

 

 

tabşyrany

44

10

3

4

7

8

12

14

Hukuk işi

80

 

 

 

 

 

20 

 

tabşyrany

381

67

31

62

65

93

63

II. Tölegli esasda HÜNARMEN taýýarlamak:

 

Hemmesi

780

135

87

145

143

145

125

tabşyrany

2798

466

240

650

586

593

263

1

Matematika we mehanika

105

 

 

 

 

 

15 

 

tabşyrany

317

60

24

79

74

57

23

2

Fizika we astranomiýa

75

 

 

 

 

 

12 

 

tabşyrany

 191

38

14

42

29

45

23

3

Informatika we hasaplaýyş tehnikasy

35

 

 

 

 

 

 7

 

tabşyrany

 67

10

12

19

8

10

8

4

Biologiýa ylymlary

85

 

 

 

 

 

 13

 

tabşyrany

 278

50

25

70

56

58

19

5

Himiýa

85

 

 

 

 

 

13 

 

tabşyrany

262

43

24

58

 59

50

28

6

Ýer öwreniş ylymlary

55

 

 

 

 

 

 

tabşyrany

262

50

23

64

53

55

17

7

Psihologiýa ylymlary

35

 

 

 

 

 

 

tabşyrany

104

16

9

27

19

19

14

8

Taryh we arheologiýa

60

 

 

 

 

 

10 

 

tabşyrany

329

57

27

84

74

56

31

9

Dil bilimi we edebiýaty

200

 

 

 

 

 

33 

 

tabşyrany

777

102

63

177

179

184

72

10

Hukuk işi

45

 

 

 

 

 

 

tabşyrany

211

40

19

30

35

59

28

I. Tölegli esasda Bakalawr taýýarlamak:

 

Hemmesi

50

10

6

8

8

10

8

tabşyrany

98

20

9

12

17

27

13

1

Bilim we Pedagogika ylymlary

50

10 

 6

 10

 8

 

tabşyrany

98

20

9

12

17

27

13

MYRAT GARRYÝEW ADYNDAKY TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI

(12.07.2021-23.07.2021)

 

Hünärmenleri tayýarlamagugry we hünärleri

2021-nji ýyl üçin meýilnama

Şol sanda:

AH

BN

DZ

LB

MR

AG

 

Hemmesi

1000

168

125

154

166

167

200

tabşyrany

3013

521

259

624

520

615

474

I. Býujet (Stipendiýa) esasda HÜNARMEN taýýarlamak:

 

Hemmesi

500

85

58

80

84

84

109

tabşyrany

1086

252

127

284

223

270

230

I. Kliniki lukmançylyk

460

77

54

72

76

76

105

tabşyrany

1300

238

117

263

206

253

223

 

1. Bejeriş işi

330

55

40

52

54

54

75

 

tabşyrany

922

143

92

187

144

170

186

 

2. Pediatriýa

130

22

14

20

22

22

30

 

tabşyrany

378

95

25

76

62

83

37

II. Harby lukmançylyk

40

8

4

8

8

8

4

tabşyrany

86

14

10

21

17

17

7

 

1. Bejeriş-öňüni     alyş işi

34

7

3

7

7

7

3

 

tabşyrany

68

12

9

17

14

10

6

 

2. Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreş işi

6

1

1

1

1

1

1

 

tabşyrany

18

2

1

4

3

7

1

II. Tölegli esasda HÜNARMEN taýýarlamak:

 

Hemmesi

500

83

67

74

82

83

111

 

tabşyrany

1627

269

132

340

297

345

244

I. Kliniki lukmançylyk

338

56

45

51

56

56

74

tabşyrany

1183

174

  98

257

212

252

190

 

1. Bejeriş işi

182

30

25

27

30

30

40

 

tabşyrany

689

104

52

161

114

137

121

 

2. Pediatriýa

126

26

17

19

21

21

27

 

tabşyrany

423

61

 41

79

81

102

59

 

3. Stamatologiýa

30

5

3

5

5

5

7

 

tabşyrany

71

9

5

17

17

13

10

II. Saglyk baradaky ylymlar we öňüni alyş lukmançylygy

116

20

16

17

19

20

24

tabşyrany

327

72

20

61

63

75

36

 

1. Saglygy goraýyş-öňüni alyş işi

66

12

9

10

11

11

13

 

tabşyrany

195

45

9

41

36

47

17

 

2. Lukmançylyk durmuş goragy işi

10

1

1

1

2

2

3

 

tabşyrany

50

9

3

10

11

8

9

 

3. Dikeldiş we sport lukmançylygy

40

7

6

6

6

7

8

 

tabşyrany

82

18

8

10

16

20

10

III. Farmasiýa

46

7

6

6

7

7

13

tabşyrany

     117

23

14

22

22

18

18

 

1. Farmasiýa

46

7

6

6

7

7

13

 

tabşyrany

117

23

14

22

22

18

18
ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI

(12.07.2021-25.07.2021)

 

Hünärmenleri tayýarlamagugry we hünärleri

2021-nji ýyl üçin meýilnama

Şol sanda:

AH

BN

DZ

LB

MR

AG

 

Hemmesi

1300

198

326

70

185

183

338

tabşyrany

2101

311

441

163

365

363

458

I. Tölegli esasda HÜNARMEN taýýarlamak:

 

Hemmesi

954

149

267

43

126

131

238

tabşyrany

1570

241

372

99

254

272

332

1

Amaly geologiya, dag işi, nebitgaz işi we geodeziýa

423

41

154

12

67

62

87

 

tabşyrany

555

57

188

23

102

94

91

2

Himiýa

tehnologiýalary

122

31

50

-

10

9

22

 

tabşyrany

288

46

99

-

49

 46

48

3

Tehnosfera howpsuzlygy we tebigy abadanlaşdyryş

24

8

3

1

3

3

6

 

tabşyrany

46

16

3

7

7

7

6

4

Informatika we hasaplaýyş tehnikasy

120

23

12

9

14

22

40

 

tabşyrany

214

35

19

21

36

39

64

5.

Maşyngurluşyk

24

2

4

2

4

6

6

 

tabşyrany

47

6

5

4

8

15

9

6

Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary

24

8

4

2

3

4

3

 

tabşyrany

44

10

4

5

9

8

8

7

Elektro we ýylylyk energetikasy

97

18

28

8

10

10

23

 

tabşyrany

148

25

34

16

19

20

34

8

Ykdysadyýet we dolandyryş

120

18

12

9

15

15

51

 

tabşyrany

228

46

20

23

24

 43

72

II. Tölegli esasda BAKALAWR taýýarlamak:

 

Hemmesi

346

49

59

27

59

52

100

tabşyrany

531

70

 69

64

111

91

126

1

Amaly geologiya, dag işi, nebitgaz işi we geodeziýa

83

13

13

3

23

12

19

 

tabşyrany

112

19

16

4

32

20

21

2

Himiýa

tehnologiýalary

24

5

5

2

4

3

5

 

tabşyrany

44

6

6

7

10

10

5

3

Tehniki ulgamlarda dolandyryş

48

7

2

2

4

5

28

 

tabşyrany

72

7

2

7

20

6

30

4

Informatika we hasaplaýyş tehnikasy

24

3

3

3

4

5

6

 

tabşyrany

41

3

4

4

10

9

11

5.

Maşyngurluşyk

24

3

4

2

6

6

3

 

tabşyrany

46

11

5

5

7

14

4

6

Elektro we ýylylyk energetikasy

73

11

25

6

8

8

15

 

tabşyrany

90

13

27

12

12

10

16

7

Ykdysadyýet we dolandyryş

70

7

7

9

10

13

24

 

tabşyrany

126

11

9

25

20

22

39


TÜRKMENISTANYŇ INŽENER-TEHNIKI WE ULAG KOMMUNIKASIÝALARY INSTITUTY

(12.07.2021-17.07.2021)

 

Hünärmenleri tayýarlamagugry we hünärleri

2021-nji ýyl üçin meýilnama

Şol sanda:

AH

BN

DZ

LB

MR

AG

 

Hemmesi

650

79

97

93

104

90

187

tabşyrany

331

68

31

35

65

59

73

I. Tölegli esasda HÜNARMEN taýýarlamak:

 

Hemmesi

650

79

97

93

104

90

187

tabşyrany

331

68

31

35

65

59

73

1

Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýasy

138

17

14

22

22

22

41

 

tabşyrany

47

16

1

5

6

8

11

2

Informatika we hasaplaýyş tehnikasy

50

8

4

7

7

6

18

 

tabşyrany

46

6

4

6

10

9

11

3

Binagärlik

50

7

4

8

8

7

16

 

tabşyrany

21

5

0

4

4

4

4

4

Maşyngurlrşyk

25

3

2

4

4

4

8

 

tabşyrany

10

2

0

0

3

3

2

5.

Elektro we ýylylyk energetikasy

24

4

4

4

3

3

6

 

tabşyrany

11

4

0

1

3

1

2

6

Tehnosfera howpsuzlygy we tebigy abadanlaşdyryş

24

3

2

4

4

4

7

 

tabşyrany

7

0

0

1

3

1

2

7

Ykdysadyýet we dolandyryş

136

20

15

18

19

19

45

 

tabşyrany

95

21

4

10

11

19

30

8

Ýerüsti ulagyň tehnikasy we tehnologiýalary

127

17

19

19

21

19

32

 

tabşyrany

71

14

2

8

23

14

10

9

Aeronawigasiýa we awiasion hem-de raketa-kosmiki tehnikalaryny ulanmak.

42

-

5

7

10

6

14

 

tabşyrany

1

-

0

0

0

0

1

10

Gämi gurluşygynyň we suw ulagynyň tehnikasy we tehnologiýasy

34

-

28

-

6

-

-

 

tabşyrany

22

-

20

-

2

-

-


TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY

(12.07.2021-25.07.2021)

 

Hünärmenleri tayýarlamagugry we hünärleri

2021-nji ýyl üçin meýilnama

Şol sanda:

AH

BN

DZ

LB

MR

AG

 

Hemmesi

850

151

66

59

138

137

299

tabşyrany

1696

321

112

163

305

361

434

I. Tölegli esasda HÜNARMEN taýýarlamak:

 

Hemmesi

805

143

59

56

131

129

287

tabşyrany

1593

306

102

152

281

334

418

1

Binagärlik

54

7

6

8

10

11

12

 

tabşyrany

263

49

13

43

 45

52

61

2

Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary

236

36

17

17

36

36

94

 

tabşyrany

286

47

16

29

55

56

83

3

Informatika we hasaplaýyş tehnikasy

116

17

9

11

20

20

39

 

tabşyrany

332

61

25

26

54

72

94

4

Elektronika, radiotehnika we aragatnaşyk ulgamlary

48

12

3

5

8

8

12

 

tabşyrany

71

16

2

10

14

19

10

5.

Elektro we ýylylyk energetikasy

65

9

6

3

15

10

22

 

tabşyrany

84

10

6

11

23

21

13

6

Maşyngurluşyk

72

8

7

5

12

18

22

 

tabşyrany

99

14

8

14

17

34

12

7

Himiýa

tehnologiýalary

53

24

5

0

11

9

4

 

tabşyrany

110

35

12

0

21

28

14

8

Materiallaryň

tehnologiýalary

12

5

0

0

3

2

2

 

tabşyrany

34

19

0

0

7

4

4

9

Ykdysadyýet we dolandyryş

149

25

6

7

16

15

80

 

tabşyrany

314

55

20

19

45

48

127

II. Tölegli esasda BAKALAWR taýýarlamak:

 

Hemmesi

45

8

7

3

7

8

12

tabşyrany

103

15

10

11

24

27

16

1

Informatika we hasaplaýyş tehnikasy

15

2

2

2

2

2

5

 

tabşyrany

31

2

4

6

5

7

7

2

Himiýa

tehnologiýalary

15

3

4

0

3

3

2

 

tabşyrany

39

6

   5

0

12

10

6

3

Ýeri öwreniş ylymlary

15

3

1

1

2

3

5

 

tabşyrany

33

7

1

5

  7

10

3
TÜRKMEN OBA HOJALYK INSTITUTY (DAŞOGUZ)

(12.07.2021-23.07.2021)

 

Hünärmenleri tayýarlamagugry we hünärleri

2021-nji ýyl üçin meýilnama

Şol sanda:

DZ

LB

MR

 

Hemmesi

410

238

91

81

tabşyrany

320

182

87

51

I. Býujet (Stipendiýa) esasda HÜNARMEN taýýarlamak:

1

Oba, tokaý we balyk hojalygy

116

69

25

22

 

tabşyrany

118

65

35

18

II. Tölegli esasda HÜNARMEN taýýarlamak:

 

Hemmesi

120

72

25

23

tabşyrany

103

60

27

16

1

Oba, tokaý we balyk hojalygy

70

39

16

15

 

tabşyrany

38

17

13

8

2

Weterinariýa we zootehniýa

25

16

5

4

 

tabşyrany

34

22

8

4

3

Informatika we hasaplaýyş tehnikasy

25

17

4

4

 

tabşyrany

31

21

6

4

III. Tölegli esasda Bakalawr taýýarlamak:

 

Hemmesi

174

97

41

36

tabşyrany

99

57

25

17

1

Maşyngurluşyk

20

11

5

4

 

tabşyrany

6

2

2

2

2

Informatika we hasaplaýyş tehnikasy

20

11

5

4

 

tabşyrany

14

9

3

2

3

Oba, tokaý we balyk hojalygy

40

18

12

10

 

tabşyrany

9

4

5

0

4

Amaly geologiýa, dag işleri, nebitgaz işi we geodeziýa

24

16

4

4

 

tabşyrany

12

6

4

2

5

Maglumat howpsuzlygy

20

11

5

4

 

tabşyrany

8

5

2

1

6

Ykdysadyýet we dolandyryş

50

30

10

10

 

tabşyrany

50

31

9

10


1. Bellik: her gün agşam resminama tabşyran dalaşgär sany täzelener.


2. Bellik: Häzir jemi 6 sany ýokary okuwyň maglumatyny goýup bilýäs, eger-de beýleki ýokary okuw jaýlaryny barada maglumat tapsak hökman goýular.


Esasy Bellik: Häzirki wagtda Kitaphana programmany ulanýan gaty az, maglumatlaryň täzelenmegi hem-de täze maglumatlaryň goşulmagy üçin Play marketdan programma 5 ýyldyz goýmagy we Imo arkaly istoriýaňyzda kitaphana programmany dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Programmany ulanýan köpeldigiçe biziň eden azabymyz ýerine düşer.  

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 18 Jul, 2021
@Arzuw S.A.Nyýazow adyndaky oba hojalyk uniwersitetiniñ egzamenleri bilet görnişinde bolýar.
Arzuw 18 Jul, 2021
S.A.Nyýazow adyndaky oba hojalyk uniwersitetiniñ ob,tokaý we balyk hojalygy fakultetiniň :miwe-gök õnümlerini gaýtadan işlemek kafedrasynyň egzaminleri nähili görnüşde bolyar test beryârlermi ýa-da bilet tartyañmy?
Admin 17 Jul, 2021
@Arzuw, Eger maglumat tapsak hökman goýars, häzir maglumat ýoga
Admin 17 Jul, 2021
@Mukaddes Fizika we astranomiýa stipendiýaly: 125, tölegli: 75. (12.07.2021-17.07.2021)
Admin 17 Jul, 2021
@Wepa Ýok olar berlenok, diňe şol uniwersitetiň özine barsaň grafigi bar şondan görip bolýar
Mukaddes 17 Jul, 2021
Salam Admin. Magtymguly uniwersiteti fizika fakultetine tolegla we tolegsize jemi nace talyp resminama tabşyran hazirki wagtda
Admin 17 Jul, 2021
@Айлар Оразбердыева, @Ahmet @Aylar Lukmançylyk uniwersiteti her 2 ýa 3 günden goýlar
Wepa 17 Jul, 2021
Magtymgulyda her hunar boyuca tabsyran dalasgarin sany berilmeyami meselem geografiya ekologiya kortografiya ekologiya ugurlary boyunca
Айлар Оразбердыева 17 Jul, 2021
salam Lukmançylyk uniwersitetiniň 17.07 senesinde tabshyranlaryň sany goylanokmyka
Ahmet 17 Jul, 2021
17.07.2021 gunun medin sanawy cykmadymyka
Aylar 17 Jul, 2021
Salam Lukmancylyk uniwersitetinin 17.07 senede tabshyranlar uytgemedimika
Arzuw 17 Jul, 2021
salam S.A.Nyyazow adyndaky uniwersitetiniň hem talyp sany we resmi iş kagyzlary kabul edenleriň sanyny cykarayyň
Admin 17 Jul, 2021
@Täjigül , mysal üçin Binagärlik ýokary okuwda hemmesi diýýän ýeri 850 ýagny Türkmenistan boýunça kabul edýän talyp sany, yz ýany hem welaýatlara boýunça kabul edýän talyp sany. Soň aşakda "Tölegli esasda HÜNARMEN taýýarlamak" diýýan ýerinde hemmesi Türkmenistan boýunça Tölegli esasda hünärmen kabul edýän talyp sany
Täjigül 17 Jul, 2021
Salam grafige nàhili dushunmeli Hemmesi diýýà tabshyran zatlaryna?!