Söýgi

Awtor: Aman Kekilow
Neşirýat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy
Bölüm:
Sahypa: 82 sahypa
Formaty: .pdf
Göwrümi: 30,35 MB
Tags: Goşgy

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Aylar 22 Jun, 2021
Men şu kitaby hemme yerden gözläp ahyry şu yerden tapdym munuñ üçin köp minnetdar
Yhlas 18 Jun, 2021
Gaty gowy kitap soz yok
Uzukjemal 17 May, 2021
Bu kitaby okamaklygy mana dostum maslahat berdi. Govy kitap eken. Dostumyn maslahatyny dinlanime begenyan.
Sahra 06 May, 2021
Kitaby acanoga skacat edenden son
Süleýman 06 May, 2021
Ajaýyp roman. Okamadyk öküner. Gelin gyzlarymyzyň şol wepalylygy . . .
Mähri Abdyrahmanowa 12 Apr, 2021
Aman Kekilowyň Söýgi romany men bu kitaby okuwçy döwrüm okadyn. Bize nusgalyk galan bu romanlar janly hakykady gürrüň berýär. Döwrüniň ýazyjy şahyrlarynyň bir näçe romanlary we powestleri bar. Men ýene de bir kitabyň gözleginde ady GARA ÇÄGÄŇ OGULLARY eger sul kitaby tapyp okap bilsedim....
neswa 29 Nov, 2020
Okan in gowy kitaplaryn biri su gune cenli okamandygyma okunyan