Nasos we kompressor stansiýalaryň taslanylşy we ulanylşy