Neşirýat: TDLU

Jemi 29 kitap tapyldy
Göz keselleri
Karanow G, 2010
Terapewtik stomatologiýa
Jumaýew H, 2009
Lukmançylyk we biologiki fizika
Tilkiýew S, 2010
Derman serişdeleri
Sopyýew J, 2010
Fitoterapiýa
Soltanowa O, 2005
Gigiýena
Serdarow O, 2012
Gan keselleri we göwrelilik
Rahmanowa R, 2009
Psihiatriýa we narkologiýa
2010
Ultrasesiň iş ýüzünde ulanylyşy
Paşşykow A, 2010
Nerw ulgamy
2014
Nerw Keselleri
2010
Iç keselleriniň esaslary II
Nepesowa O, 2008
Iç keselleriniň esaslary I
Nepesowa O, 2008
Iç keselleriniň esaslary I
Nepesowa O, 2008
Adamyň fiziologiýasy
Myradowa M, 2010
Adamyň fiziologiýasy
Myradowa M, 2009
Maşgala medisinada hirurgiki endikler
Kömekow N, 2004
Medisina biologiýasy we genetika
Kiçigulowa T, 2010
Iç keselleri
Hojagulyýew B, 2006
Deri we weneriki keseller
Hanmämmedow N, 2010
Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary
Hojageldiýewa Ş, 2011
Çaga hirurgiýasynda amaly endikler
Geldiýewa G, 2010
Onkologiýa
Eminowa G, 2019
Periferiki nerw ulgamynyň anatomiýasy
Bäşimow G, 2015
Çagalar we ýetginjekler ginekologiýasy
Berdiýewa Ş, 2010
Mikrobiologiýa
Annaberdiýewa M, 2010
Hirurgiýa
Allanazarowa O, 2010
Akuşerçilik
Allanazarowa O, 2018
Anesteziologiýa we reanimatologiýa
Abdullaýew A, 2011
Sahypadaky kitap sany: