Neşirýat: TPI

Jemi 526 kitap tapyldy
Karýerlerde daşky gurşawy goramak
Seýitmyradow S, 2010
Tehniki howpsyzlygyň esaslary
Saparow G, 2010
Meýdan geofizikasy
Çarygulyýew B, 2010
Geologiýa barlag işlerinde tebigaty goramak
Seýitmyradow S, 2010
Hil menejmentiniň ulgamlary
Çaryýewa T, 2010
Petrografiýa we litologiýa
Seýitgeldiýew S, 2010
Nebit we gaz pudagynyň ykdysadyýeti
Salakow A, 2010
Geomaglumatlaryň tehnologiýasy we banky
Seýitgeldiýew S, 2010
Önümçiligi gurnamak we dolandyrmak
Salakow A, 2010
Geologiki kartalaşdyrma
Seýitgeldiýew S, 2010
Maglumat ölçeg tehnikasynyň nazary esaslary
Penjiýew A, 2010
Pudagyň tehnologik proseslerini awtomatlaşdyrmak
Ýalkapow P, 2010
Grawimetriki barlaglar
Orazow G, 2010
Partlama işi we maýyşgak tolkunlaryň çeşmeleri
Ýagşymämmedow B, 2010
Grawimetrik we magnitometrik barlagy
Orazow G, 2011
Gidromehanizmleşdirilen dag işleri
Rejepowa G, 2010
Buraw enjamlaryny gurnamak we ulanmak
Nuryýew A, 2010
Ýylylyk tehnikasynyň ölçegleri
Ýagşymyradow A, 2010
Ýerasty dag işleri
Rejepow A, 2010
Wentilýasiýa we howany kondisionirleme
Ýagşymyradow A, 2010
Guýylary ýerasty we düýpli abatlamak
Nuryýew A, 2010
Nebit we gaz känlerini özleşdirmek
Nurmämmedow B, 2010
Sahypadaky kitap sany: