Neşirýat: Türkmenistan

Jemi 65 kitap tapyldy
Romeo we Julietta
Wilýam Şekspir, 1982
Çingiz han
W.Ýan, 1980
Baty han
W.Ýan, 1986
Gulliweriň syýahaty
Jonatan Swift, 1966
Armanym
Täşli Gurbanow, 1984
Ýanan gelinler
Tirkiş Jumageldiýew, 1991
Ykbal IV
Hydyr Derýaýew, 1985
Ykbal III
Hydyr Derýaýew, 1966
Ykbal II
Hydyr Derýaýew, 1983
Nili kesilen tüpeň
Petdi Magsymow, 1988
Saýlanan eserler
Gylyç Kulyýew, 1990
Girdap
Orazguly Annaýew, 1990
Nejep oglan (dessan)
1977
Ýowuz kenarda
Boris Polewoý, 1964
Gülle degen sünbüller
Nargylyç Hojageldiýew, 1974
Gumlular
Berdinazar Hudaýnazarow, 1970
Gaýgysyz Atabaý
Berdi Kerbabaýew, 1965
Topragyň tagamy
Nobatguly Rejebow, 1979
Şahyryň gözi
Kerim Gurbannepesow, 1987
Ýedi ýaprak
Kerim Gurbannepesow, 1983
Edebiýat we durmuş
Kerim Gurbannepesow, 1979
Düýn, şu gün
Kerim Gurbannepesow, 1988
Serpaý
Gurbannazar Ezizow, 1977
Men size barýan
Ata Atajanow, 1978
Goşgular
Abaý Kunanbaýew, 1970
Sahypadaky kitap sany: