Neşirýat: Miras

Jemi 73 kitap tapyldy
Ýagşyzadalaryň şatlygy we syrlaryň aýdyňlygy
Ybraýym Gülşeni, 2007
Wezirleriň öçmejek yzlary
Seýfeddin Hajy Ibn Nyzam Ukaýly, 2006
Mekir hatyn (Aýal mekirlikleri)
2007
Diwan
Mahmyt Zamahşary, 2007
Türki dillleriň diwany I
Mahmyt Kaşgarly
Körogly
2006
Ýürekleriň küýsäni
Gaýgysyz Abdal, 2009
Saýlanan Hekaýatlar (Güzide)
Abu Nasr Sarahsy, 2006
Makalalar
Abu Nasr Faraby, 2006
Diwan
Ýunus Emre, 2004
Seljuk türkmenleriniň taryhy II
Ýazyjy Ogly Aly, 2004
Seljuk türkmenleriniň taryhy I
Ýazyjy Ogly Aly, 2004
Diwan
Zahyreddin Muhammet Babyr, 2005
Kämil taryh III
Yzzeddin Ibn Esir, 2005
Kämil taryh II
Yzzeddin Ibn Esir, 2005
Kämil taryh I
Yzzeddin Ibn Esir, 2005
Türkmen şorta sözleri
2004
Türkmen halk yrym-ynançlary
2005
Türkmen halk nakyllary
2005
Türkmen halk matallary
2005
Türkmen diline nepis sowgat
2005
Diwan
Soltan Hüseýin Baýgara, 2005
Zöhre Tahyr
Seýitmuhammet Saýady, 2004
Saýatly hemra
2006
Sadranç kitaby
2006
Resmi hatlar
Reşideddin Watwat, 2004
Mertebeler we kemlikler
Reýhan Horezmi, 2004
Gülzar
Patyşa Hoja, 2004
Kysasy rabguzy (Kysasyl Enbiýa) II
Nasyreddin Rabguzy, 2004
Kysasy rabguzy (Kysasyl Enbiýa) I
Nasyreddin Rabguzy, 2004
Diwan
Mähri Hatyn, 2004
Sahypadaky kitap sany: