Tag: Çagalar

Jemi 84 kitap tapyldy
Küýze we tilki
Aman Kekilow
Aldanan möjek
Şärikli ekin
2010
Rehimdar jadygöý
Şarl Perro
Ýüz tylla
2009
Ýolbars we syçan
Ýaňyltmaçlar
2008
Ýartygulak
Ýartygulak
2010
Üç çopan
2010
Yşaratçy
Çarlz Dikkens
Göze görünmeýän goňşy
Zigfrid Lens
Ak atyň başdan geçirenleri
Wilýam Saroýan
Tazy hem tilki
2010
Tötänleýin tanyşlyk
Stiwen Likok
Sen ýalňyz syrdaşym
Siamäk Golşiri
Sanawaçlar
2008
Güýz ertekisi
Sadaý Budagly
Men-bagtly çaga
Rejebow N, 2012
Söýgi näme
Pankaj Subir
Kamaunyň gaýdyp gelmegi
Ngugi Wa Thiongo
Gaýynene
Muhammet Hejazy
Iki hekaýa
Mihail Lakerbaý
Düýe bilen ýandak
Meret Gylyjow, 2009
Matallar
2008
Aw pyçagy
Lew Şeýnin
Üç aýy
Lew Tolstoý, 2010
Iki ýoldaş
Lew Tolstoý, 2010
Beýik hasrat ybadathanasynyň ýanynda
Lao Şe
Küýze we tilki
2009
Heýjan elek, jan elek
Kaýum Taňrygulyýew, 2008
Pinokkio
Karlo Kollodi
Wispa
Jowanni Françesko Straparola
1983-nji ýylyň 25-nji awgusty
Horhe Luis Borhes
Içi gysan Döwran
Hans Wilhem
Sahypadaky kitap sany: