Tag: Çeper eser

Jemi 435 kitap tapyldy
Halallyk kyssalary
Rahmet Gylyjow, 2018
Saýrak Guşy
Reşat Nuri Güntekin
Ýeriň daş–töweregine 80 günde
Žül Wern
Baharyň elwan gülleri (hekaýalar ýygyndysy)
Täçmyrat Repbimow
Altynjan hatyn II
Osman Ödäýew, 2012
Altynjan hatyn I
Osman Ödäýew, 2012
Ulugyz
Şirinjemal Geldiýewa
Ýüz tylla
Teke gyzy Tatýana (Artykgül) hakynda
Ýazmyrat Şadurdyýew
Ene toprak
Çingiz Aýtmatow, 1993
Roždestwo aýdymy
Çarlz Dikkens
Ädikli pişik
Korol Lir
William Şekspir
Gamlet
William Şekspir
Ruslar ahaltekede
Tugan W.A, 1993
Bagrymyzyň badaşany
Tirkiş Jumageldiýew, 1977
Muhammet Geldiýewiň ömri we döredijiligi
Tagangeldi Täçmyradow, 1989
Keltegoňur kyssasy
Sapargeldi Annasähet Iner ogly
Ruhubelentlik kyssalary
2005
Behişde barýan ýol
Roald Dal
Belkiniň powestleri
Puşkin A.S, 1982
Ak gapjyk
Petdi Magsymow, 1971
Söýgi hakda bäş söhbet
Osman Ödäýew
Sary gulpakly gyzyň ykbaly
Oraz Ýagmyr
Hajy Bektaş Weli (Tanatma kitaby)
Oraz Ýagmyr
Polkownik Şaber
Onore de Balzak, 1832
Oguznama
2001
Ýagtylyga çykanlar
Nurmyrat Saryhanow, 1979
Ýusup–Züleýha
Nurmuhammet Andalyp, 2010
Zeýnelarap
Nurmuhammet Andalyp, 2010
Sahypadaky kitap sany: