Perman

Awtor: Ata-Gowşudow
Neşirýat: Türkmenistan
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .pdf
Göwrümi: 2,31 MB
Tags: Çeper eser

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Akmyrat 15 Feb, 2021
Gowy kitap ekeni !!!
Humay 23 Oct, 2020
Perman romany üçin alypdym. Ýöne içinde gaty gyzykly kitaplar bar eken haladym
Mansur 30 Sep, 2020
Kitaphana öran gowy bu kitaphanany döredenlere Tanryyalkasyn diyjek yokary derejede sizin edyan yagsylygynyz birnacce esse bolup yyzyna gaytsyn! Yenede kitap gosmaly
Cynar 30 Sep, 2020
Oran gowy kitaphana eden azabynyz yerine gowysypdyr
Nariman Myradow 28 Jan, 2020
Gowy kitap okap cykmagy maslahat beryan.
Atamyrat 03 Nov, 2019
Gaty gowy kitap. Menin gownumden turdy.
arslangylych75@mail.ru 02 Nov, 2019
Gowy ýazylan, gaýtalap-gaýtalap okadym
Mahri 20 Oct, 2019
Men bu kitaby öran köp gözledim. Ahyry hem şu kitaphanadan tapdym. "Sabyrly ýeten zadyň gadyrly bolýa" diýlişi ýaly bu kitap hem meniň üçin örän gadyrly. Köp köp minnetdar!
Baymyrat 07 Jul, 2019
kitaphana öran gowy. kabir kitaplary scannerden geçirip goyupdyrlar. edil şu perman romany yaly taze öz türkmen elipbisinde yazyp tazeden goysalar hasam gowy bolar. eden zahmediniz üçin minnetdar admin. dine öne!!!
Aknur 28 Jun, 2019
mena haladym gowy kitap
Mahri 31 May, 2019
Cyndanam gowy kitaphana. Yok, elbetde kabir kitaplary gossalar hem erbet bolmazdy. Yone sondada gowy kitaphana. Sag bolun oylap tapyjylar!!!