Paýhaslar kitaby

Awtor: Baltasar Grasian
Neşirýat: Ruh
Bölüm:
Sahypa: -
Formaty: .pdf
Göwrümi: 3,87 MB
Tags: Çeper eser

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Yakup 25 Nov, 2020
Name ucin Alyp bolanok
Maksat Esengulyýew 09 Apr, 2020
Internet ulgamynda döredilen Kitaphana bölüminiň hemme işgärlerine minnetdarlyk bildirýärin. işde durmuşda rowaçlyk, abraý üstünlikler arzuw edýärin. Üstünlikler hemraňyz bolsun !!!! Baltasar Grasianyň beýleki kitaplaryny tapmaga hem-de PDF formatynyň hilini ýokarlandyrama (okamak üçin görnüş hili gaty pes, gyralaryndaky hatlar gaty düşnüksiz ), kömek etseňiz gaty minnetdar bolardym.
Payhaslar kitaby 30 Jun, 2019
Gowy kitap