Juneýt han powest

Awtor: Şamyrat Taganow
Neşirýat: Owaz
Bölüm:
Sahypa: 287 sahypa
Formaty: .pdf
Göwrümi: 5,30 MB
Tags: Çeper eser

Teswirler

Обязательные поля помечены *. Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Admin 14 Mar, 2021
@Kowus Ýok, kitap şo 55 sahypadyr, sahypa sanyny programmaň özi awtomatiki ýagdaýda goýýar, şonda käbir kitaplaryň sahypa sanyny ýalňyş goýýar
Kowus 14 Feb, 2021
Salowmalikim Barde 271 sahypa diyip dur yone kitap 55 sahypa bilen gutardy yzy yokmy?
ode 20 Dec, 2020
eser ucin sagbol,,kitaphana,,
Akmyrat 11 Sep, 2020
Men jüneýit han barada öñ köp ýaşulu adamlardan eşidipdim ýöne siziñ bu kitapdaky zady dolulygyna bize yetirmedik yaly sebabi men siziñ kitabyñyzy alyp okadym ýöne ýaşululañ aytmagna göra han gyranysdan (döwlet araçäginden )geçýän bolmalu siziñ kitabyñyzda o zotlar ýok
Hydyr Babayew 23 Aug, 2020
Kitaby okadym gaty gowy bolupdyr