Jemi 2630 kitap tapyldy
Билеты информатике для 9 класса
2023
Экзаменационные билеты промежуточных экзаменов по информатике для IX классов на...
Билеты информатике для 8 класса
2023
Экзаменационные билеты переводных экзаменов по информатике для VIII классов на...
Билеты информатике для 7 класса
2023
Экзаменационные билеты переводных экзаменов по информатике для VII класс o в на...
Билеты информатике для 6 класса
2023
Экзаменационные билеты переводных экзаменов по информатике для VI класс o в на 20 22...
Билеты информатике для 5 класса
2023
Экзаменационные билеты переводных экзаменов по информатике для V класс o в на 20 22...
Билеты истории Туркменистана 11 класс
2023
Билеты по истории Туркменистана для выпускных экзаменов учащихся 11 класса...
Билеты обществоведению 11 класс
2023
Билеты по обществоведению для выпускных экзаменов учащихся 11 класса...
Билеты химии 11 класс
2023
Экзаменационные билеты по химии для выпускных классов с углубленным изучением...
Билеты информатике 11 класс
2023
Экзаменационные билеты итогового государственного экзамен а по информатике для XI...
Темы сочинений по русскому языку и литературе для выпускных классов
2023
Темы сочинений по русскому языку и литературе для выпускных классов...
Köp soralýan soraglar
Sorag: Resminamalary welaýatlarda haýsy mekdebe tabşyrmaly? Jogap: Resminamalary...
Ýokary okuw jaýlaryna kabul edilmeli talyp sany we Resminama tabşyran dalaşgär sany (2022 ýyl)
TÜRKMEN DÖWLET BINAGÄRLIK-GURLUŞYK INSTITUTY (11.07.2022- 22.07.2022 ) Hünä rm enleri...
ÝOKARY OKUW MEKDEPLERINIŇ GIRIŞ SYNAGLARYNYŇ AŞGABAT ŞÄHERI WE WELAÝATLAR BOÝUNÇA GEÇIŞ TERTIBI
ÝOKARY OKUW MEKDEPLERINIŇ GIRIŞ SYNAGLARYNYŇ AŞGABAT ŞÄHERI WE WELAÝATLAR BOÝUNÇA...
Welaýatlarda we Aşgabat şäherinde Resmi iş kagyzlarynyň kabul ediljek ýerleri barada maglumat
Aşgabat şäherinde we welaýatlarda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine resmi iş...
DALAŞGÄRLERIŇ DYKGATYNA!
Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2022-nji ýylda okuwa girmäge...
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti
MAGTYMGULY ADYNDAKY TÜRKMEN DÖWLET UNIWERSITETI 2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty
TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLARY INSTITUTY...
Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
MYRAT GARRYÝEW ADYNDAKY TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET LUKMANÇYLYK UNIWERSITETI 2022/2023-nji...
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
S.A.NYÝAZOW ADYNDAKY TÜRKMEN OBA HOJALYK UNIWERSITETI 2022/2023-nji okuw ýyly üçin...
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti
HALKARA YNSANPERWER YLYMLARY WE ÖSÜŞ UNIWERSITETI 2022/2023-nji okuw ýyly üçin...
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty
DÖWLETMÄMMET AZADY ADYNDAKY TÜRKMEN MILLI DÜNÝÄ DILLERI INSTITUTY 2022/2023-nji okuw...
Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersiteti
ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI 2022/2023-nji okuw ýyly...
Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti
TÜRKMENISTANYŇ OGUZ HAN ADYNDAKY INŽENER-TEHNOLOGIÝALAR UNIWERSITETI 2022/2023-nji...
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty
TÜRKMEN DÖWLET YKDYSADYÝET WE DOLANDYRYŞ INSTITUTY 2022/2023-nji okuw ýyly üçin...
Sahypadaky kitap sany: